Kiireettömät avustustehtävät

Yleisen hätänumeron 112 kautta hälytettävien kiireellisten viranomaisjohtoisten tehtävien lisäksi avustamme vesilläliikkujia myös kiireettömissä tilanteissa. Kiireettömät avustustehtäviin pyrimme hoitamaan kohtuullisessa ajassa, mutta avunsaanti voi viivästyä esimerkiksi yksiköiden ollessa kiireellisemmillä tehtävillä tai vapaaehtoisen miehistön ollessa töissä. Kiireettömät avustustehtävät yksiköillemme välittää Meripelastusseuran Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30. Mikäli et ole varma avuntarpeen kiireellisyydestä, kannattaa soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä tekee tilannearvion, jonka perusteella joko hälytetään kiireellinen viranomaisjohtoinen tehtävä tai ohjataan avuntarvitsija soittamaan Trossi-palvelunumeroon. Kiireettömissä avustustehtävissä veloitamme pelastusaluksen käyttökulut avustettavalta, mikäli avustettava ei ole Meripelastusseuran trossi-jäsen.

Katso lisätietoa Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelusta.

Yhdistyksen alukset tekevät myös vesipelastustoimintaan liittyviä ennalta sovittuja avustustehtäviä osana miehistön koulutusta. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi siirtohinaukset tai venepoijun siirtäminen. Lastia ja ihmisiä emme pysty kuljettamaan kuin poikkeustapauksissa. Myös näissä tehtävissä veloitamme kaluston käytöstä syntyvät kustannukset avustettavalta. Ennalta sovitut avustustehtävät sovitaan pelastusaseman asemapäällikön kanssa miehistölle sopivaan ajankohtaan.

Tekninen toteutus: W3 Group