Toiminta

Vapaaehtoinen meripelastustyö on erittäin monipuolinen harrastus. Se on sekoitus turvallista vesillä liikkumista, tekniikka ja kykyä sekä taitoa auttaa lähimmäistä hädässä ja ongelmatilanteessa. Toiminnasta ei saa rahallista korvausta, mutta niitä tuntemuksia joita voi kokea onnistuneiden ja ammattitaidolla suoritettujen tehtävien päätteeksi ei voi rahassa mitata.

Aktiivinen hälytysmiehistössä toimiminen on pahimmillaan toimittaessa huonoissa sääolosuhteissa, kiireen ja paineen alla, sekä fyysisesti että psyykkisesti vaativaa. Hälytysmiehistössä toimiminen edellyttää myös voimakasta sitoutumista sillä aluksemme ja hälytysmiehistöt ovat avovesikaudella jatkuvassa ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa.

Tarjoamme alusmiehistöille mahdollisuuden kouluttautua erilaisiin tehtäviin Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaan. Vaadittavan ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi koulutamme kaikki alusmiehistömme niin, että pystymme suorittamaan meille ositetut tehtävät turvallisesti ja tehokkaasti.

Toiminnassamme on myös paljon muita tehtäviä niille, joilla ei ole haluja tai mahdollisuutta toimia hälytysmiehistössä. Esimerkiksi niille jotka ovat kiinnostuneita tekniikasta, löytyy tehtäviä alusten huollon ja kunnossapidon piiristä. Myös yhdistyksen hallinnossa on tehtäviä niille joilla on sinne mielenkiintoa. Ei myöskään sovi unohtaa varainhankintatyötä jolla kerätään varoja toimintamme tukemista varten.

Katso esittelyvideo

Turvallisuus tärkeää

Meidän itsetarkoitus ei ole tehtävien suorittaminen vaan pyrimme myös valistuksella ja omalla esimerkillämme edistämään vesiliikenteen turvallisuutta ja ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Omassa toiminnassa ja koulutuksessamme kiinnittämämme erityistä huomiota sekä omaan että avustettaviemme turvallisuuteen. Vesillä liikkuessamme noudatamme ja vaalimme hyvää merimiestapaa.

Tekninen toteutus: W3 Group